بالاخره با تلاش دوستان همایش هفتم به خوبی و با استقبال زیاد برگزار شد.

این هم چند عکس از همایش