اولین ها در سودکلا

  • حمام سودکلا : حمامی با طاقی گنبدی در ضلع جنوب شرقی روستا قرار دارد که به سبک بنای عصر صفوی ساخته شده و دارای حدود 15 پله به سمت پایین بوده و شامل یک رختکن و سه دهنه ایوان و یک حوض در وسط رختکن به مساحت تقریبی 10 متر مربع و بعد از ان با گذراندن یک دالان تو در تو به مساحت تقریبی 2*5*5 متر مربع و یک نماز خانه بوده که بعد هادر اواخر دهه چهل حمام از وضعیت خزانه خارج و مجهز به شیر و دوش گردید کل مساحت تقریبی این حمام با جوانب مربوطه حدود 200 متر بوده و قدمت این حمام حدود 300 سال بوده است از سال 1360 به علت افزایش هزینه های ان اهالی رو به حمام های خانگی آورده و این حمام به مرور زمان تخریب گردیده است .
  • پاسگاه : اولین پاسگاه بنافت در دهه 30 در این روستا دایر گردید که بعد ها به روستای سنگده انتقال یافت.
  • آب لوله کشی : اولین آب شرب لوله کشی در دهه 50 با همت اهالی این روستا و با مشارکت روستاهای   ولیک بن و دادوکلا به انجام رسیده است.
  • مدرسه : اولین مدرسه به سبک جدید در سال 1310 بعد از روستای پهندر در این روستا دایر شد در سال 1314 مدرسه به علت زلزله تخریب گردید و مجددا در سال 1332 با چهار پایه تحصیلی بازگشایی شد  .
  • برق رسانی : اولین برق خانگی روستایی در سال 1356 در روستای سودکلا انجام گرفت .
  • شالیکوبی و آسیاب دیزلی : در اواخر دهه 40 اسیاب و شالیکوبی مکانیکی در روستای سودکلا تاسیس گردید .
  • درمانگاه : اولین درمانگاه در سال 1340 شمسی از طریق سپاه بهداشت در روستا تاسیس شد که تمامی روستاهای بنافت جهت ویزیت و درمان به این روستا مراجعه می کردند.
  • دامداری مکانیزه : اولین ساختمان دامداری مکانیزه توسط شرکت چوب فریم در دهه 40 در این روستا تاسیس شد که  این دامداری نیز بعد ها به روستای سنگده انتقال یافت.

منبع :http://soodkolai.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 15 بازدید